Sulama Nasıl Yapılmalıdır?

SULAMA?


    Cevizin yıllık yaklaşık 1000mm su ihtiyacı vardır. Cevizde ilk sulama sürgünler 20-30 santim olduğunda yapılmalıdır. Ceviz için gerekli olan suyun 1/3 kışın yağın yağışlardan karşılanmaktadır (toprak tipine göre değişmek ile birlikte).Geri kalan 2/3’lük kısmı sulama suyu ile karşılanmalıdır. İlk yıllarda kökler gövdeden henüz uzakta değilken damla sulama (iki kat halinde) kullanılması yeterlidir. Fakat ağaçlar büyüyünce kökler sıra aralarındaki boşluğun neredeyse tamamına yayıldığı için aralardaki tüm zeminin ıslatılması gerekir. Bu neden ile köklerin her yere dağıldığı zeminin yaklaşık %70-%80 sulayan springler ile sulama yapılabilir. Eğer sulama damlama hortumu ile yapılıyorsa ağaçlar yaşlandıkça bir hortum daha ilave edilmelidir. Bu ileri yaşlarda daha uygun bir sulama yöntemidir.

CEVİZ BAHÇESİNDE SULAMANIN ÖNEMİ?


    Ceviz ağaçları geniş yaprak yüzeyine ve yoğun dallanmaya sahip olduklarından bilinenin aksine suya çok ihtiyaç duyarlar. Sulanmayan bahçelerde genelde ekonomik verim alınmaz. Çünkü ülkemizdeki yağış miktarı genelde ceviz yetiştiriciliği için yeterli değildir. Verim çağında ceviz bahçesinde su eksikliği ağaçta ufak meyveleri iç ceviz kaybına güneş yanıklığına sürgün kısalığına gövdenin daha az gelişmesine ve hastalıklara daha az dayanmasına sebep olur. Özellikle çiçeklenmeden sonraki hızlı meyve gelişiminde su stresi ufak meyvelere neden olur. Çünkü ceviz meyvesi sert kabuğu oluşturduktan sonra dış büyüme durur, iç büyüme başlar. İç ceviz büyümesi dönemindeki su eksikliği iç ceviz kayıplarına neden olur. Kısaca ceviz bahçesinin ekonomik olması için suyun önemi çok büyüktür. Geç ilkbahardan sonbahara kadar yani hasada kadar istikrarlı bir şekilde bahçeyi sulamalıyız, özellikle haziran temmuz ağustos aylarında ve hasada 10-15 gün kalana kadar sulamaya devam edilmelidir. Böylece hem meyvelerin hem iç oranı arttırılmış olur hem güneş yanığının etkisini azaltırız ve meyve gözlerinin daha canlı kalmasını sağlayıp kış soğuklarını daha kolay ve az hasarla atlatmış oluruz. Toprağa uygulanacak suyun miktarı salma veya dalma sulama olsun fark etmez toprağın suyu emebilme kapasitesine bağlıdır. Hastalıkların en aza indirilmesi için toprak suyu 24 ile 48 saat arasında emmelidir. Aksi takdirde kök bölgesinde oksijen sorunları ve buna bağlı olarak hastalıklar meydana gelir.

CEVİZ BAHÇESİ NASIL SULANMALIDIR?


    Ceviz bahçesi bütün bahçeyi kaplayacak şekilde salma su ile sulanabileceği gibi bahçede belli aralıklarla açılmış karıklarla da sulanabilir. Bütün bahçeyi kaplayacak şekilde yapılacak sulama eğer arazi biraz meilli ise üst kısımlardaki yüzey toprağını aşağı kısımlara doğru taşınmasına neden olacaktır. Buda hiç hesapta olmadığı halde üst kısımdaki ağaçların köklerinin açılmasına, alt kısımdaki ağaçların diplerinin dolmasına ve kök boğazının toprak altında kalmasına neden olacaktır. Hangi yaşta ve gelişmenin hangi devresinde olursa olsun bir ağaçta kök boğazının toprak altında kalması onun yıl içindeki sürgün, çiçek ve meyve gelişimine olumsuz yönde etkileyeceği gibi giderek ağacın kuruyarak ölümüne bile sebep olabilir. Salma usulü sulamanın bir başka sakıncalı tarafı ise sulama sırasındaki buharlaşma nedeni ile çok fazla su kaybının olmasıdır. Salma sulamanın en sakıncalı yönü ise tabandaki tuzlanmayı yüzeye çıkarmış olmasıdır. Bu giderek arazinin çoraklaşmasına neden olacaktır. Salma sulamadan sonra belirli bir süre araziye girilemeyecek oluşu toprak yüzeyinde bir kaymak tabakasının oluşması bahçenin bütün yüzeyinde yabancı otların belirmesi dolayısıyla yabancı ot mücadele giderlerinin artacak oluşu hastalıklı bir ağaçtaki hastalığın diğer ağalara bulaşması gibi sonuçlarda bu sulama usulünün akla gelen diğer sakıncalarıdır. Eğer salma sulama yapılacak ise cevizlerin derin ve yayvan kök yaptıkları için bol ve seyrek sulama, sık ve yüzeysel sulamaya göre daha etkilidir. Basınçlı sulama olarak yağmurlu ve damlama sulama usulü sulamalar ise elbet en doğru sulama uygulamalarıdır. Yağmurlama sulama usulünde damlama sulamaya göre daha fazla su harcanması ve sulamadan sonra bir kaymak tabakasının oluşması bu sulama usulünün sakıncalı tarafıdır. Yağmurlama sulamanın bir başka sakıncalı tarafı ise kuruluş masraflarının damlama sulamaya göre daha fazla oluşudur. İlkbaharın geç gelen soğuklarında (kışın geri dönüşü) yağmurlama sulama ile ısının belirli bir miktar yükseltilmesi ise bu sulama usulünün damlama sulamaya göre üstün olan tarafıdır. Her iki sulama usulünde de kimyasal gübrelerin ve bazı toprak altı hastalıklarına karşı kullanılan ilaçların sulama suyu ile ağaçlara verilebilmesi bu iki usulün diğer geleneksel sulama usullerine göre avantajlı taraflarıdır. Sağlıklı bir gelişmede ağacın bütün kökleri ise genel olarak tacın iz düşüm alanı içine yayılmış durumdadır. Ağaçlar yaşayabilmeleri ve fotosentez faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için suya ihtiyaçları olduğu kadar toprakta mevcut olan besin maddelerini alabilmeleri içinde suya ihtiyaçları vardır.