Şebin

Ağaç sık dallı olup yayvan bir taç gelişmesi gösterir. Kıyı bölgeler hariç, ceviz yetişen tüm yörelere uygundur. Özellikle geç donların görüldüğü yerlere tavsiye edilir. Çok verimli bir çeşit olup, salkım sayısı 2-4’lüdür.Meyvesi çok ince kabuklu, kabuk az pürüzlü, meyve konik şekillidir. Meyve ağırlığı 9.4 gr, iç ağırlığı 6.6 gram, iç oranı %63 ‘tür. İç yağ oranı %69, protein oranı %17 olup, kuru ceviz olarak tüketilebilir. İçin kabuktan ayrılması kolaydır. Meyve Eylül sonlarında hasat edilir.