Fidan Seçimi ve Dikimi

Fidan Seçimi
Bahçe kurarken dikkat edilmesi gereken unsurların başında fidan gelmektedir. Fidan seçiminde yapılan yanlış; emek, para, zaman ve umut kaybı demektir. Onun için fidan seçiminde:
Çeşidin, bahçenin iklim ve rakımına uygun olmasına,
Fidanın aşılı ve ismine doğru olmasına, (Cevizde aşı diğer meyvelere göre daha zor olduğundan bu konudaki hilelere dikkat edilmeli)
Hastalıklardan ve zararlılardan ari olmasına,
Kök ve gövdesinde ciddi yaralanmaların olmamasına,
Tüplü fidanların saksıda-tüpde aşılanmış, gerekli kök yapısını oluşturmuş olmasına,
Çıplak köklü fidanlarda kök yapısının sağlıklı olmasına,
Fidanın pişkinleşmiş olmasına,
Çıplak köklü fidanların nakliye sırasında köklerin uzun süre açıkta kalmamasına. DİKKAT ETMELEYİZ
Dikim zamanı
Dünyada ve ülkemizde iki şekil aşılı fidan mevcuttur. Biri saksılı- tüplü fidan, diğeri ise çıplak köklü fidanlar. Saksılı-tüplü fidan kar, don ve çamur olmamak şartıyla yıl boyu dikilebilir. (İklimsel dengesizliklerden dolayı mart ayının başından mayıs ayının 15 ine kadar tüplü fidanların farklı iklim ve rakımlara taşınmasını uygun görmemekteyiz. Çünkü bu dönemde bazı bölgelerde iklim müsaitleşmiş fidan yapraklanmaya başlamışken bazı bölgelerde daha soğuk bir iklimle karşılaşılabilmekte ve nakledilen fidanların soğuktan zarar görmesine sebep olunabilmektedir.)
Çıplak köklü fidanlar ise sonbaharda fidanların yapraklarının döküldüğü andan tomurcukların kabarmaya başlayacağı zamana kadar kar, don olmayan zamanlarda dikilebilir. Aşırı soğuk bölgelerde ilkbahar dikimi daha uygundur.
Fidan dikimi
Ceviz fidanı dikilecek çukurlar 1.50 metre derinliğinde ve 1 m genişliğinde kazılmalıdır. Bu kazım özellikle killi topraklarda asla burguyla yapılmamalıdır.(Killi topraklarda burguyla yapılan kazılarda burgunun kenarları ısıtması ve sıkıştırmasıyla saksıvari bir kenar oluşmakta ve bu kök gelişimini olumsuz etkilemektedir.)
Kazılan çukurlardan çıkan toprak kenara atılmamalı mümkünse tekrar çukura doldurulmamalıdır. Kazılan çukurlar; (toprağın yapısına göre) yanmış küçükbaş hayvan gübresi, torf, leonardit, perlit, kum ve yüzey toprağı karışımıyla doldurulmalıdır.
Fidanlar çukurlara aşı yara yerleri güneye ve toprak seviyesinin en az beş santim üstüne gelecek şekilde dikilmelidir. Dikimde 250 gram fosforlu gübre kullanılabilir.
Çıplak köklü fidanların dikiminde fidanlara kök budaması yapılmalı ve mantar ve nemetoda karşı ilaçlanmalıdır. (saksılı-tüplü fidanlarımızda biz bu karışımları uygulamaktayız.)
Tüplü fidanlarda özellikle gözler uyandıktan sonra yapılacak dikimlerde fidanın kökündeki toprağın dağılmamasına dikkat edilmelidir.
Dikimden sonra toprağın tepelenerek sıkıştırılıp mutlaka can suyu verilmelidir.
Çıplak köklü fidanların boyu 1-1,20 m ‘nin üzerinde ise 1-1,20 m civarında sağlıklı bir gözün üzerinden tepe kesimi yapılmalıdır.
Fidanın 10 cm yakınına bir herek çakılmalı ve fidan o hereğe değdirilmeden sekiz şeklinde bağlanmalıdır.