Ferraduel

Cristomorto X Ai” çaprazlamasında oluşturulmuş bir badem olup Ağaç gelişimi çok iyidir.

Çiçeklerini geç açan bir badem olması pozitif yönlerindendir.

Ferradeul badem ağacı çok erken meyveye yatar.

İkiz meyve oranı %5 civarındadır.

Fransız menşeili Ferragnes badem ağacı ile aynı zamanda toplanır.

Sert kabuklu olmasında dolayı diş bademi grubundan olup iç randıman % 28 dir, iç bademler çok iridir.

Tozlayıcısı Ferragnes ve Texas dır.