Cevizde Hastalık ve Zararlar

ANTRAKNOZ (Gnomonia Leptostyla Marsonina Juglandis) cevizlerde ülkemizde en çok görülen hastalıkların başında yaprak lekesi (ANTRAKNOZ) hastalıklarıdır. Antraknoz bir mantari hastalıktır. Genelde yapraklarda sararmalara, lekelere neden olur. Şiddetli olması halinde yapraklar dökülmeye başlar. Genelde çok yağışlı geçen ilkbaharda hastalık çok hızlı yayılır. İlk başta yaprakta kahverengi ve siyah lekeler oluşturur, ilerledikçe meyvenin yeşil kabuğunda lekeler oluşturur. Buda hastalığın çok ilerlediğini gösterir. Yağışlı ve ılık geçen kış mevsiminde mantar ağacın sürgünlerinde bulunur ve zirai ilaçlama yapılmaz ise sürgünlerde kurumalara sebep olur. ANTRAKOZ’u bakteriyel yanıklıktan ayıran en büyük özelliği meyve kabuğunda oluşan kara lekenin ortasında kül beyazı mantar miseli bulaşığı görülür.

BAKTERİYEL YANIKLIK?


    Belirtisi bakteriyel bir hastalıktır. Genelde antraknoz ile karıştırılır. Meyve üzerinde ve yapraklarda lekeler oluşturur. Bu hastalık erken uyanan çeşitlerde daha fazla gözlenir. Erken çeşitler yapraklandığında henüz daha yağmurlar kesilmemiş olduğundan bakteriyel yanıklık ve antraknoz’dan daha fazla etkilenirler.

MANTAR KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ?


    Mantar kök çürüklüğü dünyanın bütün ağaçlık alanlarında yaygındır. Mantarın kök odununda zarar yapabilmesi için önceden kabuğun biraz zararlınmış olması gerekir. Mantar zayıflamış köklere çabucak ulaşır. Hastalığın belirtileri organizma konutçu bitkiye iyice yerleşinceye kadar gözükmez. Yapraklar sarımtırağa döner, solar ve bazen zamanından önce dökülür. Bu devrede kök boğazının yakını veya kök boğazında kabuk ölebilir ve muhtemelen öz hastalıkla karşı karşıya gelebilir. Kök boğazındaki ölmüş kabuğun arasında bir kesim yapılırsa muhtemelen beyaz yelpaze şekilli parmaklar veya mantar dokusunun tabakaları gözükecektir. Kuruyan ağaçlar bahçeden sökülerek imha edilmeli ve yerlerinde kireç söndürülmelidir. Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmeli, bunun için gerekli önlemler alınmalıdır. Orman alanlarının kesimi ile elde edilen araziye hemen ceviz bahçesi kurulmamalı, toprak 2-3 yıl boş bırakılmalıdır. Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve köklerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. Hastalık yeni başlamış ise hastalıklı kökler kesilip bulaşık kısımlar kazındıktan sonra bu yerlere %5 bordo bulamacı veya %2 lik göz taşı ilaçlarından biri fırça ile sürülür.

TAÇLI GAL?


    Taçlı gal cevizlerde zarar yapan bakteriyel bir hastalıktır. Bu hastalık cevizlerin köklerinde veya gövdenin köke yakın kısımlarında tümör veya siil benzeri gelişmeler olarak ortaya çıkar. Bakteri birçok toprakta bulunmasına rağmen bitkiye girişi kabuktaki yaralar vasıtası ile olur. Dolayısıyla bu bakteri zararını önlemek için yapılacak olan işlerin en önde geleni kültürel uygulamaların yapılması sırasında kabuğun ve köklerin yaralanmasından sakınmaktır. Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler. Genç ağaçlar kısa sürede kurur, yaşlı ağaçlar ise az ve kalitesiz meyve verirler.