Ceviz İçin En İyi Yer Neresidir?

Bütün ceviz çeşitleri yeterli derinlikte, iyi drene edilmiş verimli topraklar en iyi gelişmeyi gösterirler. İdeal pH nötre yakındır (5,5 – 7,5) dır.
Vadi tabanlarındaki don çukurlarından…
Su basan ve biriktiren yerlerden sakınmak gerekir..
Cevizler;
Sıkışmış topraklarda
Çakıllı topraklarda
Pulluk tabanının yüzeye yakın olduğu yerlerde iyi gelişemezler.
Ceviz bahçesi kurarken açık alanlardan ve dik yamaçlardan sakınmak gerekir.
Vadi tabanına yakın yumuşak meyiller en uygun yerlerdir.
Çünkü böyle yerlerde hem hava drenajı iyidir,böylece soğuk hava ağaçlardan uzaklaştırılır hem de böyle yerlerde ağaçlar için yeterli su vardır.

 

SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN CEVİZ DİKİLMEYECEK YERLER;

 

1.Sarp yamaçlara bitişik olan dar vadilere ceviz dikilmemelidir. Çünkü böyle vadiler soğuk havanın birikmesine neden olacağı için ilk baharın geç gelen soğuklarında ceviz ağaçlarımızın yeni sürgünleri zarar görebilir. Diğer taraftan böyle dar vadilerde hem ceviz meyvelerinin olgunlaşması gecikecek, hem de kışa kadar dalların odunlaşması yeterli seviyede olmayacaktır. Bu da ertesi ilk baharda meyve verecek sürgünlerin oluşmasını doğrudan doğruya olumsuz yönde etkileyecektir.

 


2.Soğuk çukuru oluşturacak alanlar ve çevreye göre daha çukur alanlar ceviz bahçesi olarak seçilmemelidir. Bu çukur alanlar soğuk havanın birikmesine dolayısıyla cevizin sürgün ve meyve gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Ceviz ağacı dikeceğimiz zaman hava akımının iyi olduğu, fakat rüzgarlı olmayan yerleri seçmeliyiz. Rüzgardan korumak için rüzgar kıranlar oluşturmak kaydıyla dikim yapılabilir.

 

 

 

CEVİZİN TOPRAK İSTEĞİ

Ceviz, köklerini 2,5 – 3,5 metreye kadar rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi şekilde yetişir. Cevizin yetiştirileceği toprağın üstü iyi olduğu kadar altıda iyi olmalıdır. Alt toprak yekpare kaya, geçirgen olmayan kil, kist çakıl tabakasından oluşmuş olmamalıdır. Bu nedenle bir ceviz bahçesinin yerini tayin ederken sadece toprak tipi yeterli değildir. Toprağın üç metre veya daha derinini kontrol etmek için bir burgu ,toprak tüpü veya delik açıcı kullanılmalıdır.