TOPRAK SEÇİMİ

CEVİZ ÜLKEMİZİN NERELERİNDE YETİŞİR?

Ülkemizin her yöresinde, iklimin izin verdiği ölçüde ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Nitekim cevizle ilgili tarımsal istatistiklere baktığımızda bunu görürüz. Fakat şunu özellikle göz önünde tutmalıyız ki, istatistiklere göre bir ilde veya ilçede ceviz yetiştiriciliğinin var olması, o ilin veya ilçenin her yerinde ceviz yetiştiriciliği yapılabilir anlamına gelmez. Ceviz yetiştiriciliğinde önemli olan ceviz ağacının dikildiği ya da bahçenin kurulduğu yerin iklimidir. Biz buna meyvecilikte mikro ( özel ) iklim diyoruz. Ceviz ilkbaharın geç donlarından, geç gelen soğuklardan, geri dönen kıştan en fazla zara gören meyve türüdür. Bu nedenle bir yerde ister tek bir ağaçta, ister kapama ceviz bahçesiyle ceviz yetiştiriciliği yaparken dikkat edilmesi gereken asıl konu yerel iklimin ceviz ağacının meyve vermesine uygun olup olmamasıdır. İklime uygunluğu bakımından en basit ve en doğru ölçü;
         1.Çevrede ceviz ağacının varlığı
         2.Çevrede var olan ceviz ağaçlarının düzenli meyve verip vermediği

CEVİZ İÇİN EN İYİ YER NERESİDİR?

Bütün ceviz türleri yeterli derinlikte, iyi drene edilmiş, verimli topraklarda en iyi gelişmeyi gösterirler. İdeal Ph nötre yakındır.

  • Vadi tabanındaki don çukurlarından
  • Su basan ve biriktiren yerlerden sakınmak gerekir
Cevizler;
  • Sıkışmış topraklarda
  • Çakıllı tabakalarda
  • Pulluk tabanının yüzeye yakın olduğu yerlerde iyi gelişmezler.
Ceviz bahçesi kurarken açık alanlardan ve dik yamaçlardan sakınmak gerekir Vadi tabanına yakın yumuşak meyiller en uygun yerlerdir. Çünkü böyle yerlerde hem hava drenajı iyidir, böylece soğuk hava ağaçlardan uzaklaşır hem de böyle yerlerde ağaçlar için yeterli su vardır.

SOĞUKDAN KORUMAK İÇİN CEVİZ DİKİLMEYECEK YERLER NELERDİR?

  • Sarp yamaçlara bitişik olan dar vadilere ceviz dikilmemelidir. Çünkü böyle vadiler soğuk havanın birikmesine neden olacağı için ilkbaharın geç gelen soğuklarında ceviz ağaçlarımızın yeni sürgünleri zarar görebilir. Diğer taraftan böyle dar vadilerde hem ceviz meyvelerinin olgunlaşması gecikecek, hem de kışa kadar dalların odunlaşması yeterli seviyede olmayacaktır.
  • Soğuk çukuru oluşturacak alanlar ve çevreye göre daha çukur alanlar ceviz bahçesi olarak seçilmemelidir. Ceviz sürgün ve meyve geliştirmesinde olumsuz yönde etkili olacaktır.
  • Hava akışının az olduğu ve soğuk hava hareketinin önünü kesildiği yerler de ceviz yetiştiriciliği yapılacak olursa, ilk iki şıkta belirtilen nedenlerden dolayı ceviz yetiştiriciliğimiz zarar görecektir.
Ceviz ağacı dikeceğimiz zaman hava akımının iyi olduğu, fakat rüzgarlı olmayan yerleri seçmeliyiz. Diğer bitkilerle rüzgar kıranlar oluşturmak kaydıyla rüzgara açık alanlar ceviz dikimleri için kullanılabilir. Ceviz gölgeden hoşlanmaz. Bunun için soğuktan korumak kaydıyla cevizleri orman açıklıklarına veya açık alanlara dikmelidir.