GÜBRELEME NİÇİN, NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?


    Gübreleme bitkinin ihtiyacı olan ve toprakta yeteri kadar bulunmayan besin maddelerini toprağa vermek için yapılır. Gübrelemeden en iyi yararı sağlamada uygulama pratikleri önemlidir. Kurulacak ve kurulmuş olan ceviz bahçesinin gübre ihtiyacının belirlenmesi için toprak örneklerinin alınması ve kimi analizlerin yapılması gerekir. Yıllık sürgün büyümesini, yaprakların rengini ve iriliğini, meyvelerin durumunu gözlemleme, ağaçların gübre ihtiyacının belirlenmesinde yardımcı olurlar. Yapılacak yaprak analizleri mevcut olan elementlerin hangisinin yeterli, noksan veya fazla olduğunu bize gösterecekti.

AZOT UYGULAMASI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


    Ceviz azota en fazla ihtiyaç gösteren meyve türlerimizdendir. Yetiştirme bölgesinin özelliği dikkate alınarak uygun olan azotlu gübre seçilmelidir. Gereğinden fazla azotun verim ve kaliteyi arttırıcı etkisi olmadığından bahçeye verilecek miktar iyi ayarlanmalıdır. Cevizde azot noksanlığını en iyi tespit etmenin yolu yaprak analizleridir. Yetişkin ceviz ağaçlarında azot noksanlığı çok sık görülür. Bazen kumlu, verimsiz topraklarda yetişen henüz meyve vermeyen genç ceviz ağaçlarında da azot noksanlığı görülebilir. Normalden küçük solgun yapraklar. Seyrek yapraklanma. Anormal Şekilde kısa sürgün büyümesi. Küçük meyveler. Düşük meyve verimi.

FOSFOR UYGULAMASI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


    Ceviz ağaçlarının ilk yıllarında iyi bir kök gelişimi ve ürüme organlarını daha sağlıklı geliştirebilmesi için ihtiyacı fazladır. Buna rağmen fosfor noksanlığında önemli arazlar ortaya çıkabilir. Yapraklar bronzlaşır ve sararır. Yaprak kenarlarında düzensiz yanmalar meydana gelir. Temmuz ve ağustosun sıcak havalarında alt yaprakçıklardan başlayarak dökülmeler olur. Genç ağaçlarda en dikkat çekici belirti zayıf ve yavaş büyümedir. Verim çağındaki ağaçlar az miktarda meyve verirler. Ağacın büyüklüğüne bağlı olarak gövdeden taç izdüşümü baz alınarak 15-16 santim derinliğindeki hendeklere yapılacak sonbahar ve kış fosfor uygulamaları etkili olur.

POTASYUM UYGULAMASI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


    Potasyum noksanlığında yaprakçıkların yukarı doğru kıvrılması ve alt yanlarının grileşmesi. Yaprak kenarlarında düzensiz yanmalar ve bazen değişik lekeler. Yaprakların ana damarı ve asıl yan damarları boyunca her iki tarafta solgun sarımsı bir bandın görülmesi. Az miktarda meyve verimi. Ceviz olgunluğunun gecikmesi. Ceviz iç kalitesinin düşmesi. Sürgün uçlarının geriye doğru ölümü. Yapraklardaki potasyum seviyesini diğer besin elementleri ile özellikle azot, fosfor, kalsiyum ve magnezyum ile dengede olması gerekir.

ÇİNKO UYGULAMASI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


    Toprak tipine tam olarak bağlı olmamakla beraber, özellikle kumlu topraklarda yetişen ceviz ağaçlarından noksanlığı çok görülen bitki besin elementlerinden biriside çinkodur. Yapraklar sarı ve çok küçük olur. Cevizler çok ufak kalır. Sürgünler uçtan geriye doğru ölür. Haziran başından sonra dikkat çekecek şekilde yapraklarda sararma ve kıvrılma meydana gelir.

DEMİR UYGULAMASI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


    Özellikle kurak bölge topraklarında noksanlığın çok yaygın olan bitki besin elementlerinden biride demirdir. Bu elementin noksanlığı, aşırı kirecin demiri tutması ve ağaçların normal miktarda klarofil yapamaması şeklinde ortaya çıkar. Yaprak damarları arasının orta derecede solması her küçük ve büyük damar boyunca oluşan ince bir yeşil şeridin iyice solgun sarıya dönüşmesi. Neredeyse tamamen beyazlaşan yaprakların giderek kahverengileşmesi ve ölmesine kadar değişik şekillerde kendini gösterir. Demir noksanlığında ilk önce bir dal etkilenir. Noksanlığın gözüktüğü bu dalın ve noksanlık görülen diğer dalların uç kısımlarında geriye doğru ölüm başlar, sonra o dallar ve nihayet bütün ağaç ölür.

BOR UYGULAMASI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


    Ceviz bahçelerinde bor noksanlığı kadar, bor fazlalığına rastlamak mümkündür. Aşırı bor noksanlığında zayıf, küçük, anormal bir sürgün büyümesi, sürgünlerin geriye doğru ölümü, biçimi bozulmuş eğri büğrü yapraklar görülür. Solgun renkli orta derecede bozulmuş yapraklar. Az ceviz verimi. Sürgün ve yapraklarda önemli ölçüde uç kurumaları dikkati çeker. Bor noksanlığı çoğunlukla ağacın tepe kısmında uzun yapraksız sürgünler olarak kendini gösterir. Bu sürgünler düzleştirilmiş ve uçları bükülmüş olur.

ÖRTÜ BİTKİLERİ NİÇİN YETİŞTİRİLİR?


    Örtü bitileri, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısına düzeltmek amacı ile yetiştirilir. Bu bitkiler meğilli arazilerde kurulmuş bahçelerde erozyonun önlenmesinde ve suyun tutulmasında etkilidir. Bir toprağın sus tutma kapasitesi örtü bitkileri toprağa karıştırılarak geçici olarak arttırılır. Örtü bitkisi olarak yetiştirilen baklagiller toprağın azot içeriğini arttırsalar da bu artış azot uygulamasını önleyecek kadar değildir. Yonca, Burçak, Hardal, Kolza, Çavdar ve Arpa gibi bitkiler örtü bitkisi olarak ekilebilirler.